Hazır Staj Dosyası Örnekleri, Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır

Hazır Staj Dosyası Örnekleri, Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır
14 Ekim 2011 tarihinde eklendi, 2.223 kez okundu.

Hazır Staj Dosyası Örnekleri, Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır

Merhaba sevgili arkadaşlar. Burada üniversite öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla staj dosyasının nasıl hazırlanacağını ve hazır bir kaç staj dosyasını paylaşıyorum. Umarım aşağıdaki staj dosyası hazırlama ile ilgili bilgiler işinize yarar. Staj dosyaları hakkında ihtiyacınız olacak tüm bilgileri vermeye çalıştım.

HAZIR STAJ DOSYASI ÖRNEKLERİ,
STAJ DOSYASI HAZIRLAMA,
STAJ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR

STAJ DOSYASI HAZIRLAMA – STAJ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR


Merhabalar, Bugün maillerimi kontrol ederken bir arkadaşımın sitemde yaptığı bir yorumu gördüm. “Staj İzlenimleri 4 : Stajyer, Tavsiyeye İhtiyacın Varsa Oku” makalemde bahsettiğim staj defteri konusunda sizlere ayrıntılı bilgiler vermek isterim.

Staj defterimi okulumdaki hocalarıma teslim ettiğim için elimde buradan yayınlayacağım bir kopyası mevcut değil malesef. Hal böyleyse hemen dilimiz döndüğünce anlatmaya koyulalım. :)

Staj İlk Gün

İlk defteri açtınız. Bu beyaz sayfalardaki ilk gününüz tanışma bölümünü koyabilirsiniz. Ve çalıştığınız kurum hakkında bir tarihçe yazabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “Bugün … kurumundaki … bölümündeki ilk staj günümdü. … , … ve … bölümlerini şefle (ya da kimse) gezdim. Oradaki çalışanlarla ve diğer stajyerlerle tanıştım. Günün geri kalanında kurum hakkında bir araştırma yaptım.” Alt paragrafa kurum hakkında kitabi bilgi dilinde ufak bir tarihçe yazabilirsiniz.

İkinci Gün

İkinci gün artık işe başladınız. Bugün şunları bunları yaptım diye yazabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “Stajımın ikinci gününde … yapmayı öğrendim.” Yaptığınız iş hakkında teknik bilgi verirsiniz sonra da uygulamanızı anlatırsınız.

Üçüncü Gün

Fotograf çekin. Elinizde yaptığınız işle ilgili, aletler ve cihazlarla ilgili fotoğraflar olsun. Ve bunları defterinize yapıştırın. Mesela yaptığınız işlerdeki sürekli yanınızda bulunan ve kullandığınız aletlerin fotografını çekip bunları tanıtabilirsiniz. Tanıtmayı kitabi bir dil kullanarak yapabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “… Aleti: … Aleti, … bölümü çalışanlarının sürekli yanında bulundurduğu aletlerin başında gelir. … ve … uygulamaları bu aletle yapılır.” Ve bu tarz bilgiler. Sayfanıza da fotografı yapıştırdığınızda gayet doyurucu bir sayfa görünümü elde edebilirsiniz.

Dördüncü Gün

Çalıştığınız kurumda hergün uygulama yapmıyor olabilirsiniz. O günlerde de yaptığınız iş ile ilgili teorik bilgiler öğrenip, bunları defterinize kaydedebilirsiniz. Örneğin Elektronik & Haberleşme sistemlerinde çok önemli olan bir Modülasyon konusunu defterinize yazabilirsiniz. Tabiki önceki makalemde belirttiğim gibi teknik bilgi ve uygulama düzeyini dengeli tutmalısınız. İlk defa staj yapıyorsanız çok fazla teknik bilgi ile defteri doldurmanıza gerek yoktur. Teorik bilgilerden aklınızda kalanları deftere geçirmeniz en iyisidir.

Beşinci Gün

Yaptığınız uygulamarda ve verdiğiniz bilgilerde şekillerden de yararlanın. Kendiniz, sayfanın uygun gördüğünüz yerlerine, konu ile ilgili kendi elinizle grafikler ve şekiller çizebilirsiniz.

Altıncı Gün

Kendiniz yapmadığınız bir işte “yapıldı, edildi” gibi fiiller kullanabilirsiniz. Ortak yaptığınız işleri anlatabilirsiniz.

Örnek Sayfa Yapısı: “Bugün ben ve diğer 2 stajyer ile birlikte, … mühendisinin bize verdiği … proje üstünde çalıştık. Şunları bunları yaptık… Sonuç olarak …’nın … olduğunu öğrendim.”

Defterinizi bu tarz bir yazım ile doldurabilirsiniz.

Bu makalemde staj defteri nasıl yazılır sorusuna kendimce yanıt vermeye çalıştım. Umarım biz stajyerler için yararlı meseleler üzerine değinmişimdir.

Peki Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır! İşte Kısaca Bilgi

Staj defteri en az staj günü sayısı kadar sayfası dolacak şekilde yazılır. Staj defteri yapılan stajın öğrenciye kazandırdığı bilgi ve becerilerinin raporu, resmi belgesidir. Defter bu ciddiyetle önemle, teknik bir dil ve 3.şahıs anlatımı kullanılarak anlaşılır ifadelerden oluşacak cümlelerle yazılır. Staj defteri günlük yazar gibi doldurulmaz. İşin ne olduğu, yapan şirket, çalışanlar, başladığınız zamana kadar neler yapılmış, neler yapılması planlanıyor gibi işi ve iş yerini tanıtan bilgiler vererek mümkün olduğunca rutin işleri izlemekten kaçınarak, o gün yapılan işleri sıralamaktansa, nelerin nasıl yapıldığını nasıl yapılması gerektiğini nedenleriyle anlatarak yazılmalıdır. Bunun yanında yapılan ilginç uygulama, ölçüm yapım tekniklerine vurgular yapılarak fotoğraflarla desteklenmelidir. İstenirse defter sayfa formatında bilgisayar ile yazılabilir. Gerekirse bilgilere kaynak gösterilebilir. Özetle; staj yapan öğrencilerin her staj türü için ayrı ayrı hazırlamak zorunda oldukları “Staj Defterleri”, aşağıdaki kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir.
⌂ Rapor teknik yazı karakterinde, elle veya bilgisayar yazıcısı ile 12 punto yüksekliğinde yazılacaktır.
⌂ Her bölümün başlığı büyük harflerle yazılacaktır. Varsa alt başlıklarda ise her kelime büyük harfle başlayacaktır.
⌂ Konuların anlatılması esnasında, gerekli görülmesi durumunda, çizim ve şemalar teknik resim kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
⌂ Metin içinde her Şekil ve Tablo numaralandırılacaktır.
⌂ Kapak sayfası hariç her sayfanın sağ üst köşede tarih, alt ortasına sayfa numarası yazılacaktır.Staj dosyası şu bölümlerden oluşmalıdır.

 Staj dosyası kapak sayfası (dış kapak)
 Staj dosyası iç kapak (onaylı): öğrenci adı soyadı, numarası, staj türü (yukarıda tabloda belirtilen biçimde) başlama ve bitiş tarihleri, kaç gün staj yaptığı, iş yeri amiri adı soyadı imzası ve onayı içermelidir.
 İçindekiler sayfası: Staj defterinin ilk sayfalarında, her gün hangi tür işlerin yürütüldüğü ve bu işlerin ayrıntılı açıklamalarının hangi sayfalarda olduğu belirtir tablo verilecektir.
 Giriş: Bu bölümde stajın konusu, işyeri adı ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verilecektir. İşyerinde çalışan mühendis ve tekniker sayıları ve görevleri kısaca irdelenecektir.
 Stajda Yapılan Çalışmalar: Bu bölümde staj yönergesinde belirtilmiş olan işlerde yapılan işler günlük olarak ayrıntılı olarak yazılacaktır.
 Sonuç Bölümü: Staj dosyalarının sonunda, stajda edinilen bilgi ve becerilerle yapılan işlerin özet halinde değerlendirmesi yapılarak, görüş ve düşünceler yazılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış staj defteri her sayfası “İnşaat Mühendisi” unvanlı sorumlu kişiye onaylattırılmalıdır. Staj dosyasını onaylayan inşaat mühendisinin adı, soyadı ve oda sicil numarası ya da diploma numarası yazılmalıdır.

Hazır Staj Dosyası Örnekleri

Meslek Yüksek Okulu 30 Günlük Staj Dosyası Örneği 1- 07/07/2008 büro çalışanları ile tanışma büroyu tanıma gibi işler yapıldı.
2- 08/07/2008birinci ve ikinci sınıf mükelleflerin dosyaları incelendi. Dosya içerikleri ve evrak düzenlerine bakıldı.
3- 09/07/2008Yakın adreste olan mükellefler tarif edilerek, ilgili aya ait muhasebe evrakları toplandı.
4- 10/07/2008 mükelleflerden toplanan evraklar dosyalarına tarih sırasına göre takıldı. İkinci sınıf defterler işletme defterine kayd edildi. Kdv durumlarına bakıldı.
5- 11/07/2008 birinci sınıf mükelleflerinin muhasebe programına ne şekilde kaydedilip mizanlarının nasıl çıkarıldığı yetkili arkadaşlara bakılarak izlendi.
6- 12/07/2008 birinci sınıf tacirlerin evrakları muhasebeleştirildikten sonra aylık mizanlardan beyannamelere nasıl aktarıldığı izlendi.
7- 14/07/2008 çıkartılan beyannameler vergi dairelerine göre ayrılarak sırasıyla asım gunduz sahil akdenız vergi dairelerine gidilerek kdv beyannameleri tahakkuk ettirilerek dışarı işlerin nasıl yürütüldüğü gözlendi.
8- 15/07/2008 4-6 dönemine ait muhtasar beyannameleri nasıl düzenlendiği izlendi. Muhtasarın hangi amaçla yapıldığı öğrenildi.
9- 16/07/2008 çıkartılan muhtasar beyannameler kontrol edilerek ilgili vergi dairelerine gidildi ve tahakkuk ettirildi. Ayrıca bir mükellefe ait vergi dairesinden mükellefiyet yazısı alındı.
10- 17/07/2008 bir şirkete ait hisse devri nasıl yapıldığı gözlendi. Hisse devrinin şirket ortakları tarafından karar defterine karar alınıp, hissesini devredecek ortakların noterden hisse devri senedi düzenlenip kararda hisse devri tarih ve sayısı yazılıp tekrar kararın notere gidilip tasdik edilerek İskenderun sanayı ve ticaret odasına ilgili evraklarla randevu tarihi alındı.
11- 18/07/2008 birgün öncesinde hisse devri için ticaret odasından alınan randevu kağıdı ile odaya gidilip hisse devri tescili yapıldı.
12- 19/07/2008 mükelleflerin dosyaları tekrar irdelenerek dosyada en üs tarafta sırasıyla kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, kurumlar/gelir vergisi beyannameleri, ssk ile ilgili aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş, ek1-ek2 belgeleri ve genel yazışmaların sırasıyla düzenli bir şekilde olduğu incelendi.
13- 21/07/2008 haziran ayına ait aylık sigorta ve hizmet belgeleri sosyal sigortalar kurumuna götürülerek tahakkuk edildi.
14- 22/07/2008 birinci sınıf mükelleflerin evrakları muhasebe kaydına nasıl hangi düzende muhasebeleştirildiği izlendi ve bir şirkete ait evraklar program ortamında nasıl kayd edildiğinin uygulaması yapıldı.
15- 23/07/2008 muhasebe kaydı yapılan şirketin kvd durumuna aylık mizandan bakıldı. İndirilecek kdv ve hesaplanan kdv lerin muavin dükümleri alındı. Evraklarla tutarlılığına bakılarak yanlış kayd edilip edilmediği incelendi. Gerekli düzeltmeler yapılarak aylık mizan çıkartıldı. Çıkan minandan kdv beyannamesine nasıl aktarıldığı öğrenildi.
16- 24/07/2008 vergi dairesine gidilerek kdv beyannamelerinin tahakkukları kestirildi. Kesilen tahakkuklardan bazıları mükellefe bırakıldı. Haziran ayına ait kdv ve muhtasar beyannamelerin son durumları düzenlendi ve vergi dairelerine gidilerek tahakkuk ettirildi.
17- 25/07/2008 mükelleflerin kdv, muhtasar beyannamelerin tamamı tahakkuk edilip edilmediği gözden geçirildi.18- 26/072008 yeni bir şahıs mükellefinin açılış işlemlerinin nasıl yapıldığı hangi evraklarının istendiğine bakıldı.
19- 28/07/2008 dün hazırlanan evraklarla vergi dairesine gidilip gelir vergisi mükelelefiyetine tabi şahsın kuruluş evrakları teslim edildi.
20- 29/07/2008 Haziran ayı kdv, muhtasar, ssk tahakkukları büro arkadaşları ile gidilip mükelleflere dağıtıldı
21- 30/07/2008 sosyal sigortalar kurumuna gidelerek işe giriş verildi. Başka bir mükellefe ait işleri tescili yapıldı.
22- 31/07/2008 bir mükellefe ait bağ-kur başlangıcı için v.dairesine ve ticaret odasından IB formu tasdikletildi.
23- 01/08/2008 Yeni işe başlayan bir mükellefin yoklama tutanağı ile vergi dairesine gidilerek vergi levhası tasdik ettirildi.
24- 02/08/2008 SSK il müdürlüğünden bir şirket adına borcu yoktur yazısı tasdik ettirildi.
25- 04/08/2008 Ticaret odasına gidildi. Mali müşavir faaliyet raporu alındı.
26- 05/08/2008 Evrakları muhasebeleştirilen firmaların mahsup fişleri kontrol edildi.
27- 06/08/2008 Geçici Vergi beyannamelerini hazırlayabilmemiz için kira, işçilik, satışlar, maliyet hesapları, kontrol edilerek geçici vergi beyannamelerine hazırlık yapıldı.
28- 07/08/2008 Firmaların geçici vergi beyannamelerinin nasıl yapıldığı öğrenildi.
29- 09/08/2008 Geçici vergi beyannamelerinden düzenlenenler vergi dairesine tahakkuk için gidildi. Bir firmaya borcu yoktur yazısı alındı.
30- 11/08/2008 gecici vergı beyannamesı düzenlemeye devam edıl dı ve kontrol ıslemlerı yapıldı
31- 12/08/2008 gecici vergi beyannamesı ilgili vergi dairelerıne gıdılerek tahakuk kesıldı
32- 13/08/2008 kestırılen tahakuklar mukellefler dagıtıldı ve 7. ayın faturaları alın dı
33- 14/08/2008 mükellefler den toplana evraklar tarih sırasına gore dızıldi ve ıslen dı
34- 15/08/2008 Son gün olması sebebiyle iş yerinden ayrılma hazırlıkları yapıldı.

STAJ DOSYASI
STAJ DOSYASI HAZIRLAMA
STAJ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR

STAJ DOSYASI HAZIRLAMA – STAJ DOSYASI NASIL HAZIRLANIR

Staj dosyası 11 bölümden oluşur. Bu bölümler aşağıdaki gibidir.

1. Kapak Sayfası

2. Staj Yazısı

Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen, staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında, ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren, staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır.

3. Giriş

Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.
Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir.
Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASP.NET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.
Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.

4. Kurum Tanıtımı

Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir.
Kurum tanıtılırken web sayfasındaki bilgileri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır. Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir. Bilgisayarın kurumdaki yeri, kullanım alanları, sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır. Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir.

5. Birim Tanıtımı

Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli, birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir. Birimin organizasyon yapısı da tanıtılmalıdır. Organizasyon yapısında yer alan kişilerin görev tanımları da yapılmalıdır. Bu bilgiler mevcut bir dokümandan hazır olarak alınmamalı, yetkili kişi sorgulanarak elde edilmelidir. Görev tanımları verilirken gerekirse çalışanlardan da bizzat bilgi alınması faydalı olacaktır.

6. Proje Özeti

Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir. Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir. Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir. Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir. Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir. Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir.
Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil, özet olduğuna dikkat etmek gereklidir. Gerçekleştirilen projeler hakkında özet bilgi verilmelidir. İşin nasıl yapıldığı ve aktarılması gereken noktalar, 8. bölümde yer almalıdır.
Yazılım stajı için örnek bir proje özeti aşağıda verilmiştir.
Staj süresinde ABC holdinginin bilgi işlem birimi, yine holdinge ait, araba satımı ve servisi veren bir şirketi için bir program hazırlamaktadır. Galeri tarafında müşteri ve araç bilgilerinin tutulması gibi rutin işlemler yanında, yeni modeller çıktığında alma potansiyeline sahip eski müşterilere davet yollanması gibi akıllı işlevlere sahip bir uygulama proje kapsamında geliştirilmişti. Projenin diğer parçası olan servis kısmı ile ilgili program devam ediyordu. Personel-iş eşlemesi takibi, hasarlı araçların takibi, muhasebe entegrasyonu gibi modüllerin analizi bitmiş, tasarım-kodlama aşamasına gelinmişti. Amirim olan yazılım mühendisinin benden istediği, her saat başında veritabanında bir sorgulama yaparak, servis için bırakılan araçlardan işlemi tamaml******rın sahiplerine SMS yollayarak araçlarının hazır olduğunu, ödemesi gereken tutar ile birlikte bildiren bir modüldü. Bunun yanında şirketin web sayfasında ilgili bölüme giren müşteri, plakasını yazdığında aracının hazır olup olmadığını da öğrenebilmeliydi. Bu da gerçekleştirmekle sorumlu olduğum bir modüldü.
Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için ASP.NET ve web servisleri konuları üzerinde incelemeler yapılmış, gereken kısımları öğrenilmiştir. Veritabanından sorgulama yapmak için temel SQL çalışılmıştır. SMS yollamak için yöntemler incelenmiş ve geliştirilen proje ve platforma uygun olanı öğrenilerek uygulanmıştır.

7. Haftalık Çalışma Çizelgesi

Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı, hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir. (Staj süresince yapılan çalışmanın süresine bağlı olarak sayfa sayısı değişebilir)
Haftalık çalışma çizelgesi hazırlanırken sadece konu başlığı verilmemeli, her gün ne yapıldıysa onu açıklayan bir başlık yazılmalıdır. Yazılım stajı için iyi ve kötü birer örnek aşağıda görülmektedir.

Kötü örnek:

10 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ ASP.NET 14
SALI ASP.NET 16
ÇARŞAMBA ASP.NET 20
PERŞEMBE ASP.NET 22
CUMA PROJE 27

17 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ PROJE 32
SALI PROJE 34
ÇARŞAMBA PROJE 38
PERŞEMBE PROJE 40
CUMA PROJE 42

İyi örnek:
10 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ ASP.NET’e Giriş, C# dilinin temel özellikleri 14Kaynakwh: Staj dosyası hazırlama – staj dosyası nasıl hazırlanır
SALI ASP.NET ile veritabanı bağlantısı, DataAdapter ve DataGrid kullanımı 16
ÇARŞAMBA Web servisleri, yapısı ve özellikleri, SMS yollama yöntemleri, .NET ile SMS yollama 20
PERŞEMBE Veritabanından sorguların yapılması, gerekli hesaplarla sonucun oluşturulması 22
CUMA Her saat başı sorgulayan bir servis geliştirilmesi ve testi 27

17 / 07 / 2006 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2006 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ SMS yollayan modülün gerçekleştirilmesi ve testi 32
SALI Müşteri için araç sorgulama web sayfasının tasarlanması, formun oluşturulması 34
ÇARŞAMBA Web sayfasında göstermek üzere detaylı sorgulamaların hazırlanması, sonuçların nasıl gösterileceğinin tasarlanması 38
PERŞEMBE Şirket sitesi için hazırlanan modülün tamamlanması ve web sitesine entegrasyonu 40
CUMA Gerçekleştirilen projenin amire sunulması ve test edilmesi 42

8. Haftalık Çalışmanın Raporlanması

Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenilen sistem ve ürünler, görev alınan projeler ve gerçekleştirilen uygulamalar verilen şablon kullanılarak gün bazında rapor edilmelidir. Her gün için yaklaşık 1-2 sayfa yeterli olacaktır. Ancak kurumun tanınması ve oryantasyon ile geçen günler gibi zamanlar, staj raporunda farklı kısımlarda daha detaylı olarak anlatıldığı için, referans vermek suretiyle tek sayfada yer alabilir. Yazılım stajı için küçük bir örnek aşağıda verilmiştir.

05.07.2006

Staj yapılan kurum hakkında temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretim ve ürünler gibi bilgiler alınmıştır. Kurumun merkez ve şubeleri gezilerek incelenmiştir. Bu geziler sırasında bilgisayarın kurum içindeki yeri ve önemi de incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 4. bölümünde detaylarıyla anlatılmıştır.

06.07.2006

Staj yapılan birimdeki çalışanlarla tanışılmış ve görevleri öğrenilmiştir. Organizasyon şeması oluşturulmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Bunun yanında birimdeki donanım ve yazılım altyapısı da incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 5.bölümünde detaylarıyla açıklanmıştır.

07.07.2006

Bilgi işlem biriminin üzerinde çalıştığı proje incelenmiştir. Proje ekibinde herkesin görev ve sorumlulukları, işi yapış biçimleri incelenmiştir. Projenin modüllerine ait analiz ve tasarım diyagramları incelenerek, yapı öğrenilmiştir. Projenin genel yapısı, Tablo 1’de verilmiştir… … …Proje yöneticisi, staj çalışması boyunca gerçekleştirilmesini istediği modül hakkında bilgi vermiştir. Gerekli kaynak kitapları ve internet adreslerini sağlamıştır. Bu kaynaklar incelenmiştir. Proje yöneticisinin açıklamaları ışığında ilk olarak öğrenilmesi gereken konuların listesi ve çalışma planı hazırlanmıştır. 10.07.2006 ile 13.07.2006 tarihleri arasında bu konular ve öğrenilenler raporlanmıştır…

Raporda anlatımı güçlendirmek için gerekli görülen resim, grafik, tablo, program parçaları vs. kullanılması faydalı olacaktır. Ancak, burada anlatılan konular, daha önceden derslerde görülen konular olmamalıdır. Örneğin veritabanı dersini almış olan bir öğrencinin stajda SQL dilini anlatması yanlıştır. Bunun yerine bu bilgiyi nasıl kullandığını rapor etmelidir. Teorik bilgileri bir kaynaktan olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenilen kavramların özeti ve çalışmaya faydaları, öğrenciye sağladığı katma değerler gibi yorumlar yapılmalıdır. Eğer teorik konuyla ilgili olarak mutlaka bir doküman eklenmek isteniyorsa, burada referans verilerek ekler bölümüne koyulabilir. Böyle bir alıntıda kaynak gösterilmesi şarttır.

9. Sonuç

Stajın kazandırdığı bilgi ve deneyim açıklanmalı, görev alınan projenin veya gerçekleştirilen uygulamanın katkıda bulunulan kısımlarının sonuçları (problem, gözlem, yorum, v.s.) özetlenmelidir. İyi bir sonuç bölümü, tüm staj çalışmasını kapsadığı için, yaklaşık iki sayfa boyutunda olabilir.

10. Kaynaklar

Raporun yazımında ve yapılan çalışmada yararlanılan kaynaklar (kitap, makale, dergi, internet sayfası, ders notu vs.) listelenmelidir. Kaynak gösterilmeden hiçbir alıntı yapılmamalıdır. Staj raporunda yer alan bir kısmın kaynak gösterilmeden bir kaynaktan alındığı değerlendirme komisyonu tarafından belirlendiğinde, gerekli işlem yapılacaktır. Kaynakwh: Staj dosyası hazırlama – staj dosyası nasıl hazırlanır

11. Ekler

Raporda kullanılan büyük şekiller, şemalar ve istenen diğer bölümler (program, grafik, resim, ekran çıktısı, v.s.) ek olarak verilmelidir. Gerçekleştirilen uygulamaların kaynak kodları bütünüyle rapora eklenmemeli, CD’ye kaydedilerek zarf içinde arka kapağa yapıştırılmalıdır. Raporun PDF formatındaki bir kopyası da CD’de mutlaka bulunmalıdır. CD üzerine sabit kalem ile rapor kapak sayfasında yer alan bilgilerin (ad soyad, numara, konu, başlama tarihi, süre ve yer ) yazılmış olması şarttır.

Dipnot

Hazır Staj Dosyası Örnekleri, Staj Dosyası Nasıl Hazırlanır Konusuna 71 Yorum Yapıldı
 1. kübra diyor ki:

  giyim bölümü staj dosyası varmmıı

 2. fundakardas@ mail.com diyor ki:

  Sosyal hizmet bolumu staj dosyasi örneği verebilir misiniz

 3. güncel haberler diyor ki:

  Turizm ve Otel İşletmeciliği staj dosyası şuan elimizde yok

 4. Beytullah diyor ki:

  Turizm ve Otel İşletmeciliği staj dosyası varmı hazır acaba

 5. sabire diyor ki:

  merhaba muhasebe veri uygulamarı staj dosyanız varmı acıl bilgi

 6. ahmet akif diyor ki:

  merhaba veteriner staj dosyası örneği varmı acil yardım lütfen

 7. ruken diyor ki:

  mimari restorasyon için örnek bulabileceğim bi sayfa var mı? yardımcı olur musunuz…

 8. ahmet akif diyor ki:

  merhaba veteriner teknikeri staj dosyası örneği varmı acil yardım tşk

 9. nsnr diyor ki:

  bu ne be hiç bişi anlamadım bide benim istediğim gibi yapsanız sunları ya

 10. nsnr diyor ki:

  bu ne be hiç bişi anlamadım

 11. bbbbbb:) diyor ki:

  merhaba çok güzel hazırlamışsınız teşekkürler . sosyal hizmet içinde staj dosyası örnegi gösterebilirmisiniz . teşekkürler:)

 12. hikmet diyor ki:

  teşekkürler cok sagolun

 13. 54654 diyor ki:

  muhasebe stajı ile alakalı başka örnekler var mı acaba

 14. semoş diyor ki:

  Merhaba.. Sosyal hizmetle bölümü için staj dosyası örneği paylaşabilir misiniz? Bu konuda yardımcı olabilirseniz çook sevinirim. Teşekkür Ederim.

 15. Z.E.E diyor ki:

  Merhabalar. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle ilgili staj dosyası örnekleri paylaşabilir misiniz? Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkür Ederim.

 16. gülce diyor ki:

  tam istediğim şekilde anlatılmış çok teşekkürler :)

 17. hasan diyor ki:

  bn anlamadm

 18. muhammet diyor ki:

  cok sağolun teşekkurler

 19. Mimarr diyor ki:

  Mükemmel bilgiler emeğinize sağlık

 20. bombacı diyor ki:

  çok sag olun canlarım seviyorum sizi

 21. 9959 diyor ki:

  jgıyu

 22. büŞRaa diyor ki:

  ticaret son sınıf öğrencisiyim hazır muhasebe staj dosyasına ihtiyacım var

 23. umut diyor ki:

  arkadaslar büro yonetımın hazır dosyasını arıyorum yoksa kalıcam

 24. mk diyor ki:

  bu kadar adamsınız hıc mı adam gıbı staj yapan mk içinzde :d

 25. zoyi diyor ki:

  ya vallah haklılar ya ne bu böyle oku oku bitmiyor hiç anlaşılır bir yanı da yok

 26. mizgin diyor ki:

  çok sağol yaaa çok işime yaradı

 27. ADA diyor ki:

  SDDDFfffFF

 28. nic diyor ki:

  şimdiye kadar gördüğüm en kötü staj dosyası.

 29. Musty diyor ki:

  Hiçmi aklınız yok gidin bölüm ders hocanzla konuşun. yazma örnek dosya koyun illa yazmanzmı lazm :) doldur kafadan sanki bakıcaklar sade dosyanın dışı önemli hocalar için .d.d.d.d hadi bb

 30. niğdeli diyor ki:

 31. mina diyor ki:

  siz bizle dalga mı geçiniz

 32. YıLmaz K. diyor ki:

  Elektrk elektrnk – ev aletleriyle ilgili lazım elinde olan ulaşabilirmi Darq_boy_17 _@hotmail.com Faceden.

 33. ismail diyor ki:

  muhasebe bölümünde staj yapıyorum ben staj dosyası işini hala anlamadım

 34. güler diyor ki:

  giyim üretim teknolojisi tekstil sektöründe staj yaptım ama doldurmam gereken yerler var bana hazır staj dosyası bulabilir misiniz lütfenn

 35. neşe diyor ki:

  merhabalar, ben özel hastanenin makine kısmında stajımı yaptım.ama makineden çok elektrikle ilgilendim. staj defterimi nasıl dolduracam bilmiyorum. bana yardımcı olurmusunuz makine ile ilgili konu örnek olan varsa yardımcı olabilir mi acil yardım istiyorum lütfennnnn

 36. konyalı diyor ki:

  bilgisayar staj dosyası çok az zamanım kaldı

 37. oktay sinan odabaşı diyor ki:

  bilgisayar staj dosyası çok az zamanım kaldı lütfen :)

 38. yok böle bişe diyor ki:

  hç yardımcı olamamıyorsunuz ……

 39. prıson break diyor ki:

  Ne yazacağız :(( sadece antreponun genel bilgilrrini yazdım :(

 40. izzet diyor ki:

  TRT ses de staj yaptm hiç bi iş yapmadım dosyayı nasıl doldurcam bilmiyorum bilgisi olan varsa izzetakyol06@gmail.com adresne mail atarlarsa sevınırm arkadaslar acil :(

 41. AMED diyor ki:

  Bilgisayar Programcılıgı Myo 40 Gün Yaz Staj Defteri Örnegi yardımcı olun bu site yorum ekleleyebilirsiniz… diye bişey var ama yardımcı olan kimse yoktur….BU SİTEDEN BİŞEY ANLADIYSAM ARAP OLAYIM….

 42. murat diyor ki:

  Bana Meslek Yüksek Okulu yazı işleri 41 Günlük Staj Dosyası Örneği lazım yardımcı olan war mı?

 43. A.G diyor ki:

  NE LA DOĞAL GAZ STAJI NE A.G NAYLON YAPTIK YAZACAK ŞEY YOK SİTELER DE

 44. tugba diyor ki:

  insaat teknolojisini bitirdim 40 gün staj yaptım ama ne yazıcam bilmiyorum bi günde bir cok işe kostum hangi birini hatırlayıp tek tek yazıcam:(

 45. hıcyok ya :/ diyor ki:

  iş etüdü ve atölye stajı arıoyru bnde yokmu burada ole bısı

 46. mahmut diyor ki:

  elektirik staj dosyası varmı

 47. Emrah diyor ki:

  Arkadaş bi tane adam akıllı staj dosyası bulamadım şu internette deli olcam.. böyle olacağını bilseydim giderdim paşa paşa stajımı yapardım ama lanet olsun ki naylon yaptık şimdi paçayı nasıl kurtaracağımı düşünüyorum :)
  Aziz Sıddık kardeşlerim siz siz olun gidin stajınızı usülüne göre yapın 30-40 sayfa ben ne yazcam derdine düşmeyin hiç gereği yok valla bak…

 48. gökhan diyor ki:

  karaborsacılardan kötüsünüz tamam emek harcamışssınız biz o defterdeki dolum şekli,nin örneğinden diyoruz kendimiz de yaparız ama hiç değilse bi örnek olsa ona göre kendimizi bir iş yapıyosan en iyisini yapacaksın felsefe bu olsun her zaman ….

 49. TOPUNUZ MANYAKSINIZ OKUSSUNUSS..! :-/ diyor ki:

  😛

 50. ali diyor ki:

  nasl yapldgını bilyrzda önemli olan işyerınde naptmz
  onu yazsanz cok daha iyi olurdu

 51. ceylan diyor ki:

  derhanede staj yaptım ama naylon yaptım ve deftere ne yazıcagımı bilmiyorum acil örnek staj defteri bana bulabilir misiniz

 52. halil diyor ki:

  ön lisans maliye hazır staj dosyası var mı ?

 53. Ali Baylan diyor ki:

  banada elektrik ile ilgili lzm muhendisin yanında yapıyorm ama masa bası oda ne yzcagımı bilmiyorm.. paylaşırsanız sevinirim.

 54. neco diyor ki:

  önlisans muhasebe var hazır staj dosyası

 55. EBRU diyor ki:

  ÖN LİSANS MUHASEBE BÖLÜMÜ İÇİN STAH DOSYANIZ WAR MI ??

 56. gülsenaz diyor ki:

  nette çok aradım taradım ama bir türlü bulamıyorum, gazete bölümünde staj yapıyorum onunla ilgli bir staj dosya örneği varsa bana ulaştırabilirmisiniz.. kafayı yemek üzereyim bulamıorum yardımcı olun lütfennn :(((

 57. elif diyor ki:

  ben de hastanede staj yapıyorum ama burda iş yok dedıklerı ıçn staj dosyasına ne yazacagı blmyrm

 58. Doğancan diyor ki:

  Ya abi allah razı olsun ben dosyayı verdim tatile cıktım daha 4. gunde geri ankaraya çağırdılar bunun yuzunden, acemiyim daha ne biliyim bu kadar çok yazmam gerektiğini Tatilde fos oldu 😀

 59. sevil topkaya diyor ki:

  ben veteriner teknikeriyim eliniz de hazırlanmıs örnek bir staj dpsyası varmı varsa yayınlarmısınız lütfen

 60. FİLİZ diyor ki:

  BEN HEMŞİRELİK ALANINDA STAJ YAPIYORUM.BUNLA İLGİLİ HAZIR BİR DOSYANIZ VAR MI Bİ YARDIM EDERMİSİNİZZZZZZZZZZ.

 61. idil kaynak diyor ki:

  işletme ile ilgili staj def. örneği var mııı..

 62. kader deniz diyor ki:

  elektrık bolumu hazır 30 iş gunu olan staj dosyası arıyorum yardımcı olur musunuz kalıcam yoksa

 63. zehra diyor ki:

  1. dönmde hazırladım 2. dönem içinde ıstyrlar nasıl hazırlycz yrdımcı olrmusunz?_??

 64. HANDAN diyor ki:

  STAJ DEFTERİNDEKİ RESMİ YAPIŞTIRIRKEN YAZIYI ALTINA MI YOKSA ARKASINA MI YAZIYORUZZ…. ACİL ÖGRENMEM GEREK

 65. ankaralıı diyor ki:

  bende var

 66. alm diyor ki:

  saçama sapan herşey var

 67. alm diyor ki:

  :( hiç bi işe yaramadı ..bilişim teknolojileri hazır staj dosyası arıyorumm

 68. Kübra diyor ki:

  :(

 69. mLke diyor ki:

  bilişim teknolojileri hazır staj dosyası arıyorumm dosyam olmazsa sınava giremicem..

 70. yok diyor ki:

  ya bende engelliler ile ilgili ama yok

 71. rk diyor ki:

  ya makina halıcılıgının hazır staj dosyasını arıyorummm :(( acill yoksa kalıcam

Sayfa başına git
The Valeris Aqueduct Thingstodoinİstanbul